Сряда, 15 Юли 2020 г.

Областния върна поредното решение на Общински съвет – Силистра

Областния управител връща за ново обсъждане решение № 1257 от протокол № 37 от 24.06.2010 г. Решението касаеше отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост (северна част от територията на Дунавски парк). Мотивите за това са липсата на приложена скица и акт за собственост. Датата на входиране на докладната е с дата 22.06.2010г., тоест 2 дни преди самата сесия. Според областния предложения за решаване въпрос в нея не е "неотложен" по смисъла на чл.66, ал.2 от ПОДОСС.
Припомняме на нашите читатели, че фирма "Поларис-8" не може да получи лиценз от Националната компания "Пристанища" като оператор на моторния кораб "Дръстър",предлагащ туристически пътувания и атракции. Причината за това е липсата на документ за законово ползване на терена, обслужващ стоянката на кораба. Затова заявява желание да ползва терена под наем от община Силистра.

Facebook коментари