Петък, 21 Януари 2022 г.

Избират нов управител на сметопочистващата общинска фирма "Синева"

Договорът за управление на настоящия управител инж. Пеньо Пенев изтича на 06.08.2010г. Той бе със срок 3 години. Подписването му става от кмета на общината, след решение на Общинския съвет. Съгласно чл.31,ал.2 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ при икономически показатели, договорът за управление може да бъде продължен за нов период, с решение на Общинския съвет. Припомняме икономически резултати на фирмата през последните три години: 2007г.- Печалба: 5 000 лв при брой на персонала – 146 човека; 2008- Печалба: 259 000 лв при брой на персонала – 136 човека; 2009г.- Печалба: 113 000 лв при брой на персонала – 119 човека. На предстоящата сесия на Общинския съвет в Силистра, която ще се проведе на 29 юли, общинските съветници ще гласуват новия управител на "Синева" ЕООД и размера на трудовото му възнаграждение.

Facebook коментари