Четвъртък, 09 Декември 2021 г.

Янка Господинова е назначена за заместник областен управител

Областният управител Стоян Бонев представи на служителите в Областна администрация Силистра новоназначения заместник областен управител Янка Господинова: родена в град Русе; магистър по специалността "Стопанско управление" - НВУ "Васил Левски"; работила като управител в Първа инвестиционна банка – офис Дулово; общински съветник от ПП ГЕРБ в Общински съвет Алфатар в периода 2011-2014 г. – председател на Постоянната комисия по социалните дейности; омъжена, с едно дете.
На индивидуалната снимка – Янка Господинова, заместник областен управител на област Силистра. На общата снимка - управленският екип на областния управител – отляво надясно: Младен Минчев – заместник областен управител, Стоян Бонев – областен управител, Янка Господинова – заместник областен управител, Николай Николов – главен секретар на Областна администрация Силистра.

Facebook коментари