Сряда, 29 Ноември 2023 г.

25 години стигат, изборът е промяна

България е изправена пред едно от най-големите предизвикателства в своята история – да оцелее като държава и нация. След 25 години на провален преход от тоталитаризъм към демокрация, България днес е отчуждена от гражданите държава с овладени от олигархията институции, слаборазвита и неконкурентна икономика, дебалансирано селско стопанство. Престъпността и корупцията властват на всички нива на обществения живот. Държавата демонстрира безотговорност и нехайство към живота на децата и младежите. Мнозинството от населението се бори единствено за оцеляване и непрекъснато намалява. Гражданското общество е демотивирано, културата продължава да опошлява, деградира образованието. В следствие на всичко това се наблюдава разпад на семейството, родовата памет и националната идентификация.

ПП "Република БГ" поема отговорността да мобилизира съпротивителните сили на българските граждани и да предложи политическа програма, която да поведе нацията по пътя на просперитет и лично достойнство на всеки българин. ПП "Република БГ" е създадена, за да работим за преодоляването на дълбоката криза на българската държавност и законност. Ние сме за премахване на политическото статукво и изграждане на модерни институции, силна икономика, модерно образование и ефективно здравеопазване. В сектор икономика сме за привличане на повече инвестиции и ефективно усвояване на европейски фондове , достъпни за повече хора. Подкрепяме животновъдството, овощарството и зеленчукопроизводството като основа за възраждане на хранително-вкусовата промишленост в страната. В управлението искаме да инициираме преки избори за всички институции в държавата, включително съдебни магистрати, съдии и прокурори. Ще се борим за повече пряка демокрация, улеснена организация на референдуми и отзоваване на народните избраници от всички власти. ПП "Република БГ" вече направи и реална крачка за една от идеите си – Премахване на държавните субсидии за партиите. Внесохме 370 хиляди подписа в парламента за провеждане на референдум по темата. Една от следващите теми в новоизбрания парламент ще бъде именно тази, благодарение на инициативата ни. Избирайки бюлетината с номер 25, избирате промяна на настоящото политическо статукво, довело ни до разруха, защото 25 години стигат.

Facebook коментари