Петък, 01 Март 2024 г.

Силистра е на 8-мо място от 28 области по безработица

Безработицата през юни е достигнала 9.26% (намаление с 0.27 на сто спрямо май). Това става ясно от публикувани днес данни на Агенцията по заетостта.
Юни е четвъртият пореден месец на спад на безработицата. Основната причина за намалението е продължаващото благоприятно въздействие на активния летен сезон, който осигурява заетост в хотелиерството, ресторантьорството, селското стопанство, търговията, преработващата промишленост, транспорта и строителството. Друг важен фактор, който оказва влияние върху безработицата, е активната дейност на трудовите посредници в бюрата по труда, които провеждат регулярни срещи с работодателите за разкриване на свободни работни места на първичен трудов пазар и своевременното устройване на работа на безработни лица.
Равнището на безработица продължава да е по-ниско от средното за страната в 10 области. За трети пореден месец единствено в област София-град равнището на безработица се запазва непроменено, отчита още АЗ.
През последните 4 месеца броят на областите с равнище на безработица по-ниско от средното за страната се е увеличил от 7 на 10: София-град - 3.46%;
Бургас - 5.51%; Габрово - 6.62%; Варна - 6.66%; Стара Загора - 7.26%; Пловдив - 8.01%; Перник - 8.69%; Велико Търново - 8.96%, Хасково - 9.03% и Русе - 9.20%.
В 18 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности продължават да се отчитат в областите: Смолян - 17.28%; Търговище - 16.06%; Монтана - 15.34%; Видин - 14.87%; Шумен - 14.31%; Разград - 13.92%; Враца - 13.63%;Силистра - 13.42%; Ловеч - 12.54%, Пазарджик - 12.40%.

Facebook коментари