Вторник, 01 Декември 2020 г.

Милена Дамянова: Образованието е управленски приоритет на ГЕРБ

"Образованието е приоритет в политическата програма на ГЕРБ. Няма как да имаме конкурентоспособна и работеща икономика, ако нямаме адекватно образование", това каза водачът на листата на ПП ГЕРБ-Силистра пред представители на учителското съсловие от община Силистра.
"В нашата програма можете да видите, че ние сме заложили на последователност – на първо място е приемането на Закона за предучилищното и училищното образование".
За тази една година управление кабинетът "Орешарски" спря всички реформи в образованието и ги замени с популистки изказвания. "По-тежкото е, че бяха направени опити да се върнат назад политики, които няколко поредни правителства подкрепяха: имаше отказ от делегираните бюджети, отказ от осигуряване на места за 5-годишните. Във връзка с въвеждането на задължителната детска градина за 5-годишните през 2014 г. Европейската комисия даде България за пример в образователните реформи за най-малките."
Дамянова изрази мнение, че за ефективно приобщаване на децата със специални образователни потребности, за развиване на приобщаващото образование трябва да се увеличи броят на психолозите, ресурсните учители и педагогическите съветници в детските градини и училищата. Като акценти от управленската програма на ПП ГЕРБ в областта на образованието тя посочи разработване на новите учебни програми с цел получаване на практически умения. "По отношение на целодневната организация в училищата трябва да ви кажа, че това е един много успешен проект, за който обаче има осигурено финансиране само за първия учебен срок. Това важи и за проекта "Успех". Ние сме категорични, че финансирането и на безплатните занимални, и на заниманията по интереси трябва да продължи", каза Дамянова.
Тя посочи още, че във връзка с новия програмен период, който се очаква да стартира през 2015 г., има предвидени над 60 милиона за детските градини – и за извънкласни занимания, занимания по интереси.
"Не знам дали сте успели да увеличите заплатите във вашите училища и детски градини, защото увеличението на единните разходни стандарти са е едва 0,8%, а средното увеличение на заплатите за страната е 5%. Подписаният колективен трудов договор от предходния министър не е обезпечен финансово. Договорени са мерки, за които не са заложили средства в средносрочната бюджетна прогноза за 2015 г. За нас е важно увеличаването на единните разходни стандарти, защото без това няма как да има увеличение на заплатите на учителите", каза Дамянова.
Тя допълни, че е изключително важна непрестанната квалификация на учителите. "Всичко това е предвидено в законопроекта за предучилищното и училищното образование и нашето намерение е той да бъде внесен за разглеждане още в първите дни на 43-то Народно събрание", каза в заключение Милена Дамянова.

Facebook коментари