Петък, 19 Април 2024 г.

Започва изграждането на пречиствателна станция в Силистра

В Силистра ще бъде направена официално първа копка за изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадни води с канализация и довършване на водопроводна инсталация.

Проектът е на стойност над 72 милиона лева, осигурени по Оперативната програма "Околна среда", съфинансирането от общината е в размер на 3% от стойността, а срокът за изпълнение е 27 месеца. Това е най-големият проект на територията на община Силистра. Проектната разработка бе връщана няколко пъти за корекции от управляващия орган на програмата, но в крайна сметка договорът беше подписан.

Съоръжението ще бъде в полза на 46 хиляди жители в Силистра и близките села Айдемир и Калипетрово. С изграждането му ще се предотврати вливането в река Дунав на около 200 тона азот и фосфор годишно от обработваемите земи по поречието на реката.

Facebook коментари