Петък, 19 Април 2024 г.

До края на юли НАП събра с 400 млн. лв. повече от миналата година

Очакват 100% изпълнение на годишния план

Приходите от данъци и осигурителни вноски, събрани от НАП за седемте месеца на годината са над 8,1 млрд. лв., което е с 400 млн. лв. повече от постъпленията за същия период на миналата година. Отчитайки и най-ниските нива на т.нар. "задържан" ДДС за последните 7 години, то реалният ръст на приходите надхвърля 500 млн. лв. спрямо м.г. Очаква се в края на годината приходите, събирани от НАП да достигнат 14,3 млрд. лв., което е 100% от годишния план, и с над 700 млн. лв. повече спрямо 2013 г.
Събираемостта на данъка върху доходите на физическите лица, за седемте месеца достига 1,3 милиарда лева или ръст от над 230 млн. лв. спрямо миналата година. Постъпленията от корпоративни данъци са над 960 млн. лв. или увеличение с 10 млн. лв.; приходите от данък върху добавената стойност са малко над 2 млрд. лв. или увеличение с 86 млн. лв. спрямо края на юли 2013 г.
При осигурителните вноски общо постъпленията за социални и здравни вноски за периода са 3,4 млрд лв., което е с над 350 млн. лв. повече от миналата година.
"Данните ми дават увереността да твърдя категорично, че НАП ще събере минимум 100% от планираните за годината приходи, като този резултат не е случаен. В последните 6 месеца създадохме и изпълняваме план за подобряване на събираемостта, в който се наложиха и редица извънредни мерки. Трябва да отбележа, че наши действия по никакъв начин не нарушават партньорско отношение към коректния бизнес и поддържането на безпрецедентно ниски нива на т.нар. задържан ДДС", каза по повод събираемостта изпълнителният директор на агенцията Бойко Атанасов.
* * *
В офис Силистра приходите от данък върху доходите на физическите лица за седемте месеца е 8,64 млн. лв., като ръстът спрямо миналата година е близо над един милион лева (995 443 лв.). Постъпленията от корпоративни данъци са 4,55 млн. лв., като увеличението е с 461 хил. лв.
Приходите от данъка върху добавената стойност са 1,83 млн. лв. От началото на тази година беше въведен механизъм на "обратно начисляване" на ДДС за доставки на зърно и технически култури, при който производителят продава само стойността на стоката, а данъкът се начислява от купувача. Тъй като област Силистра е предимно селскостопански район, спирането на начисляване на ДДС от земеделските производители и ежемесечното възстановяване на реализираните от тях разходи за производство оказва влияние върху събираемостта на този вид данък.
В частта на осигурителните вноски приходите в офис Силистра бележат ръст спрямо всички видове осигуровки. Постъпленията за социални и здравни вноски за периода са общо 22,64 млн. лв., което е с 3,3 млн. лв. повече от миналата година. Превишението при ДОО е 1,9 млн. лв., а от здравни вноски са постъпили 1,1 млн.лв. повече, отколкото за същия период на 2013 г.

Facebook коментари