Сряда, 17 Юли 2024 г.

Ученици ПГПТ "Евлогий Георгиев" на стаж в ОП "Регионално депо за битови отпадъци - Силистра"

Четирима младежи от 11 "А" клас на ПГПТ "Евлогий Георгиев", със специалност "Екология и опазване на околната среда" стажуваха в Регионалното депо в продължение на две седмици. Стажът е част от регламентираната и задължителна учебна програма на всички единадесетокласници от професионалната гимназия.

В програмата бяха заложени уроци и дискутиране на теми, свързани с безопасни условия на труд, лабораторни анализи, рециклиране и морфологичен състав на отпадъците и други. Любопитно за стажантите бе и програмното отчитане на отпадъците, с което ги запозна директорът г-н Павлин Иванов. Възпитаниците на ПГПТ "Евлогий Георгиев" имаха възможност и да се включат, доколкото компетенциите им позволяват, в работния процес.

Младите хора изработиха "саксии" от автомобилни гуми, които поставиха в двора на Регионалното депо. Автомобилните гуми са специфичен отпадък и към момента не подлежат на преработка в депото. За тях би могло да се намери алтернативно приложение, спрямо различни екосъобразни идеи.

За учениците участието в ежедневните процеси на общинското предприятие бе истинско приключение и те с радост биха се включили отново с еко инициативи.

Facebook коментари