Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Русенският университет и областните управители на 4 области създават Форум за регионално съгласие и сътрудничество

В средата на седмицата – на 16 юли, в град Русе ще се проведе среща на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" проф. дтн. Христо Белоев с областните управители на 4 от областите в Северен централен район – Русе, Силистра, Разград и Търговище. Поводът е създаването на Форум за регионално съгласие и сътрудничество (ФРСС). В срещата ще участват областният управител на Силистра г-н Насуф Насуф, заедно със своите колеги от четирите града от Североизточна България, както и академичното ръководство на Университета. Ще бъде подписан Меморандум за разбирателство, за който вече има "протокол за намерение" от м. ноември 2013 г., скрепен с подписите на представителите на държавната власт в четирите областни града. В меморандума се определя неговият предмет, приоритетите на всяка от страните, срокът за действие и заключителните разпоредби. Разписани са формите на сътрудничество, оперативната координация и др. подробности, осигуряващи взаимодействието между участниците във ФРСС. Създаването му е възможно по проект на Европейския социален фонд на ЕС.

Facebook коментари