Вторник, 26 Май 2020 г.

Честит празник на Емил, Емилия, Емилиян, Емилияна. Св.Емилиян Доростолски бил осъден на изгаряне в Доростол

На 18 юли Православната църква празнува паметта на един от многото раннохристиянски мъченици, които с кръвта си прокарват пътя и обилно напояват почвата за разцвета на християнството по днешните български земи. Мнозина автори наричат Св. Емилиян "последния раннохристиянски мъченик в Мизия".

Светият мъченик Емилиян пострадал заради Христа от управителя Капитолин на 18-ти Юли, (петък) при царуването над римляните и гърците на Юлиан Отстъпник. В град Доростол (днешния български град Силистра) имало един таен християнин, на име Емилиян, роб на уважаван началник, езичник.

Управителят разбрал, че градоначалника укрива християнина, издал строга заповед: Градоначалникът да внесе в полза на царската хазна един фунт сребро, загдето държи у себе си слуга, непокорен на боговете, а от гражданите изискал да внесат фунт злато, загдето казали, че между тях няма християни. Той заповядал още Емилиан да бъде изгорен в огън. Мъченика бил осъден на изгаряне.

Вън от града на запален огромен огън на брега на река Дунав бил хвърлен в него. Огненият пламък обкръжавал светеца, но не го докосвал. После се разпространил в кръг на голямо разстояние и изгорил всички неверници, до които достигнал, някои силно обгорил, а други едва успели да избягат. Тайните християни, които били сред народа, не получили никаква вреда от огъня, въпреки че пламъкът достигал и до тях. Светецът стоял в огъня, с лице на изток, като се оградил с кръстния знак и благославял Бога. След като се помолил, той казал:

- Господи Иисусе Христе, приеми духа ми!

С тези думи той легнал и починал в Господа, когато огънят вече угасвал. Тялото му ни най-малко не било повредено от огъня, дори косата му не се запалила.

Facebook коментари