Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Талантлив ученик на ПГМТ "Владимир Комаров" отново с награда

Във връзка с отбелязване на Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май 2014 г. РИОСВ - Русе е обяви конкурс за изработване на макети на птици, обитаващи биосферен резерват "Сребърна".
В конкурса взеха участие ученици от три области – Русе, Разград и Силистра в три възрастови групи.
Иван Валентинов Иванов от ПГМТ"Владимир Комаров" се класира на ІІІ място с оригиналният си проект, изработен с помощта на приложната техника оригами.
Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба по време на честванията на годишнината от природозащитните дейности в ПР "Сребърна".

Facebook коментари