Петък, 12 Август 2022 г.

Силистренчета завършиха курс с удостоверения за плувци (видео)

Днес на 16 юли завърши изпълнението на Програмата на Министерството на физическото възпитание и спорта "Научи се да плуваш" за организиране и провеждане на начално обучение по плуване на деца през 2010 г. С изпълнение на програмата се реализират възможностите, които дава обучението по плуване за предпазване и оказване на адекватна помощ при инциденти във водата, както и за ограничаване на смъртността сред децата вследствие на удавяне. Партньори на МФВС по програмата са Министерството на образованието, младежта и науката, спортните организации, общинските администрации, Регионалните инспекторати по образование, училищата и средствата за масова информация.
Основна цел на програмата е начално обучение по плуване на деца, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, предпазване от удавяне и създаване на предпоставки за последващи системни занимания с водни спортове. Обект на програмата са децата на възраст 7-11 години /ученици І-V клас/.
Програма "Научи се да плуваш" се реализира за пета поредна година в град Силистра. Изпълнител на проекта е Плувен клуб "Спирала" гр. Силистра с партньори - РИ на МОМН – Силистра, Община Силистра, УСШ – Силистра, училищата, участващи в обучението, средствата за масова информация. Финансирането на проекта в размер на 10 850 лв. се осигурява от МФВС. До момента това е най-голямата сума на одобрен проект на спортен клуб от област Силистра по програми на МФВС.
Проектът обхвана училищата - ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ОУ "Отец Паисий" и СОУ "Н.Й.Вапцаров".Обучението се осъществи от трима квалифицирани спортни специалисти по плуване с деца на възраст 7-11 години /І-V клас през учебната 2009/2010 г./, желаещи да участват в програмата. Проектът бе реализиран в периода 19 април – 16 юли 2010 г.
120 деца, сформирани в 8 групи посещаваха заниманията в Покрит плувен басейн гр. Силистра по предварително изготвена програма за часовите посещения и начин на придвижване. С всяка една група ще се провеждат от 3 до 4 занимания седмично, от 21 до 24 занятия на група. На днешното последно занимание бяха проведени демонстрации и заключителен тест. На всички деца бяха връчени удостоверения за завършено обучение, осигурени от МФВС и Плувен клуб "Спирала".

Facebook коментари