Сряда, 29 Ноември 2023 г.

РИОСВ обявяви конкурс за приложна творба за изработване на макети на птици

Във връзка с отбелязване на Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май 2014 г. и изпълнение на проект "Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом", е обявен конкурс за изработване на птици.

Обекти на конкурса са птиците, обитаващи Поддържан резерват Сребърна". Те могат да бъдат изработени с помощта на приложна техника по избор на участниците-оригами, декупаж, малка пластика и др. Желателно е за изработката на творбите да бъдат използвани отпадъчни материали.

Конкурсът е предназначен за ученици от начален, основен и гимназиален курс на обучение от учебните заведения в областите Русе, Разград и Силистра в три възрастови групи. Конкурсните творби трябва да се изпращат в РИОСВ-Русе на адрес:
гр. Русе 7000, бул. "Придунавски" № 20, РИОСВ-Русе,
придружени с информация за автора-възраст, учебно заведение, телефон за контакт и пощенски адрес до 22 май 2014 г.
Резултатите ще бъдат обявени на 29 май 2014 г.

Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба по време на честванията на годишнината от природозащитните дейности в ПР "Сребърна".

Facebook коментари