Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Ден на самоуправлението в ПГМТ "Вл. Комаров", гр. Силистра

9 май 2014г. Днес е големият ден! Ден на самоуправление, емоции и отговорност! "Завзехме" власта, приятелю! :) Но за това ни се наложи да сме на крак от ранни зори! Не е същото, приятелю…Едно е да седиш на чина позадрямвайки, а съвсем друго е да преподаваш и да управляваш!
Още от сутринта "замириса" на задължения и притискащи срокове. Оказа се, че обявените показатели, на които трябваше да отговарят тези, които кандидатстваха за работните позиции в училище, са били напълно основателни. Когато встъпиш в длъжност, отличния успех като че ли не е решаващия фактор за успешното осъществяване на поставените задачи. Но временно изпълняващия длъжността Екип за управление на училището се справя успешно до настоящия момент. Ако имате някакви въпроси или възникне проблем, то вие бихте могли да се обърнете към точните хора:
Екип за управление на училището:

Длъжност: | Клас: | Име и фамилия на ученика:
Директор | 12В | Мариян Юлиев Цонев
Помощник директор | 11А | Иван Красимиров Александров
Завеждащ КТ | 11А | Емилиян Ангелов Спасов
Секретар-деловодител | 12В | Елисавета Георгиева Камарашева
Фоторепортер | 9А | Александър Павлинов Маринов
Електротехник | 9А | Радослав Ясенов Радев
Охрана | 10А | Ерай Нехат Февзи
Главен дежурен учител | 10А | Преслав Емилов Георгиев
дежурен учител - 1-ви етаж | 9Б | Йозджан Тезджан Али
дежурен учител - 2-ри етаж | 9Б | Димитър Маринов Ангелов
дежурен учител - 3-ти етаж | 9Б | Берке Юзел Сюлейман
хигиенист | 9В | Джейсун Шенер Абидин
хигиенист | 9В | Мутлу Юмит Мехмед

Ето и някои от часовете, които ще посети ръководството на училището през настоящия ден:
ПРЕДМЕТ: | ПРЕПОДАВАТЕЛ-УЧЕНИК: | КЛАС:
ХИМИЯ | Гален Атанасов | 9Б
ГЕОГРАФИЯ | Николай Атанасов | 10А
ХИМИЯ | Сашко Илиев | 10А
БИОЛОГИЯ | Мустафа Ремзи | 9Б
ФИЗИКА | Джан Мехмедов | 8А
ГЕОГРАФИЯ | Джан Салих Сали | 9Б
ФИЗИКА | Драгомир Неделчев
Георги Минчев
Иван Стоянов | 9А
ЧК | Веселин Панев | 9А
ЧК | Мухамед Февзи | 9В

И да не мислиш, приятелю, че това ще е единственото, което са запланували да направят през настоящия ден, още по време на сутрешната оперативка!
Учебните часове се движат като по часовник, но дори случаен посетител може да усети забързания работен ритъм-издават се служебни бележки, принтират се служебни писма, подписват се работни оферти, резюлират се писма до новопостъпилите преподаватели, ремонтират се компютри, ел. инсталации, организират се ученици, които да поднесат цветя на паметника "31-ви полк", подготвя се следобедното занятие на клуб Ученическо самоуправление "Заедно", хигиенизира се сградата и куп други отговорности...
Да, напрегнато е... Но като че ли си струва... Трупаш опит, приятелю!
А той - опита, е безценен!
09.05.2014г. | клуб "Ексклузивен репортер"
Гр. Силистра | към УУП при ПГМТ "Вл. Комаров"

Facebook коментари