Понеделник, 04 Март 2024 г.

С половин век история се окичи днес Обединено общежитие за средношколци "Младост" - Силистра

Празниците по отбелязване на петдесетата годишнина на общежитие "Младост", организирани от учителския колегиум, от родителското настоятелство и всички ученици бяха отражение на годините труд и възпитание на младите хора.
Преди обяд юбилярите поканиха на среща на поколенията всички, които са били съпричастни с живота на общежитието в годините на развитие.
"Днес нашето общежитие чества своя половинвековен юбилей. 50-годишна история, написана с любов!" - каза в словото си на тържествения концерт г-жа Василка Петрова директор на ООС "Младост".
Общежитието, дало дом на хиляди деца, започва да работи през далечната 1959г. по решение на окръжното, партийното и държавното ръководство. Започва събиране на средства от 37 ТКЗС-та. Окръжният народен съвет, гр. Силистра, в качеството си на инвеститор, финансира строителството на обект "Общежитие на ТКЗС-та за 250 ученици".
Строителството на сградата започва 1962г.
На 1 септември 1964г. то приема своите първи ученици , като общежитие за средношколци "Михаил Иванович Калинин". През 1991г. общежитието е преименувано на Обединено общежитие за средношколци "Младост".
От 2007г. финансирането се осъществява чрез утвърждаване на Единен разходен стандарт за издръжка на един ученик, за делегирани държавни дейности.
Половин век "Младост" е втори дом за хиляди младежи и девойки от селищата на Силистренска област.
През настоящата учебна година 2013/2014г., 250 ученици и техните родители отново предпочетоха Обединено общежитие за средношколци "Младост", като най-добро място за обучение, възпитание и отдих.
То е малка, но неделима част от образователната структура на Община Силистра и достоен партньор на учебните заведения в града. Адекватно реагира на промените в образователната сфера, провеждайки политика за подкрепа на личното развитие и израстване на младите хора.
Единствено в града извънучилищно звено от този тип, то осъществява денонощен 24-часов режим на работа и контрол.
Педагогическият колектив на общежитие "Младост" винаги се е отличавал с дръзка мисъл, творчество и стремеж към иновации в работата си.
Стотици гости в зрителната зала на общината аплодираха историята представена в мултимедийна презентация.
Събитието уважиха д-р Юлиян Найденов кмет на община Силистра и г-жа Денка Михайлова зам.- кмет "Хуманитарни дейности" .
В приветствието си към учителската колегия д-р Найденов подчерта ролята на общежитието, като дом за въжделенията и стремежите за интелектуално развитие на младежите от "Младост". Той подари картина и саксийно цвете на колегиума на тази единствена по рода си извън учебна форма в Силистра.
Г-жа Михайлова приветства работата на учителите и учениците по проекти, които са финансирани от Общински съвет по наркотични вещества Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. "Напред и нагоре за всички, чиито стремежи са развитието и знанието" - пожела г-жа Михайлова.

Facebook коментари