Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Колко мръсна е река Дунав?

Колко мръсна е река Дунав? За да се отговори на този въпрос и да стане ясно дали има опасност за здравето на хората в Силистра започват редовни измервания на замърсеността на водата Пробите ще се вземат от няколко точки на реката по два пъти на седмица,

Проектът е на дунавския клуб в града, в който членуват десетки жители на крайдунавския град, свързали трайно живота си с голямата река.

Много силистренци са рибари, през лятото десетки предпочетат хладните води на реката. Всичко това накара ръководството на Дунавския клуб в Силистра да започне реализацията на проект, с който да следи чистотата на Дунава.

Финансирането на проекта е по линия на българо-швейцарската програма за сътрудничество и включва много дейности. От Дунавския клуб най-много ценят работата си с децата, тъй като възпитанието на отношение към реката като екосистема и ценност се възпитава още от детските години. За тях има предвиден тридневен лагер на дунавския остров "Чайка".

Вече започна измерването на замърсеността на реката, което се прави два пъти на седмица. Резултатите се изнасят навън, за да могат рибарите най-вече да следят всеки ден в каква вода риболуват.

Изследването от взетите досега проби показва повишаване на някои от показателите, като нитратите например. Но тези отклонения не са трайни и затова институциите не са алармирани. Пробите се изследват в сертифицирана лаборатория и резултатите ще бъдат публикувани в месечен бюлетин.

Източник: inews.bg

Facebook коментари