Сряда, 28 Февруари 2024 г.

Детските площадки в Силистра са опасни

През изминалата седмица беше извършен оглед на детските площадки на територията на гр. Силистра, съгласно издадена заповед на кмета на общината д-р Юлиян Найденов.
Екипът от специалисти инспектира 23 площадки за игра. От тях само една отговаря на всички нормативните изисквания за безопасност , регламентирани в Наредба №1 / 12.01.2009г за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
С цел предотвратяване на инциденти е наложително някои от детските съоръжения да бъдат премахнати, е мнението на комисията формирана от общинската администрация.
На всяка площадка има съоръжения и катерушки, които се нуждаят от ремонт, укрепване и цветово освежаване.
Голям процент от детските съоръжения са създадени или монтирани преди около 30 години. Това ги прави морално и материално остарели, негодни за ползване. Констатирани са и щети по настилката. Заобикалящите пространства, около площадките са замърсени и обрасли с трева. Почти всички пейките са счупени или са с липсващи елементи.
По време на огледите, жители по ул. "Рила" и ул. "Баба Тонка" са изявили желание да помогнат за възстановяване на площадките.
При подадена заявка до Общината от граждани или фирми, администрацията ще осигури необходимите материали (бои, четки, дъски и свързващи елементи) и проекти или специалисти по различните ремонтни дейности.
От 19.03.2014г. ОП "Дръстър" започва работа по ремонта и обезопасяването на детските площадки за игра на територията на града.
Идеята е с общи усилия и труд да направим по- приятен и най- важното безопасен деня на нашите деца.

Facebook коментари