Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Михаела Аврамова и Ясемин Акиф бяха мениджъри за един ден в ОИЦ - Силистра

Михаела Аврамова и Ясемин Акиф, единадесетокласнички в икономическата гимназия, подписаха своите еднодневни договори за обучение и поставиха началото на своя работен ден в Областен информационен център - Силистра. Като част от екипа, двете ученички се включиха в обсъждането и организирането на бъдеща обща инициатива на мрежата от ОИЦ и дадоха своите ценни съвети и препоръки за успешното ù провеждане. Работният ден приключи с връчване на сертификати за постижение на новите приятели на ОИЦ - Силистра и пожелания за успешно бъдещо сътрудничество. Младите мениджъри се запознаха с услугите на информационния център и проследиха с интерес дейността на ОИЦ - Силистра и проведените събития от началото на проекта през 2011 г. до момента.

Областен информационен център – Силистра се включи в националната инициатива "Мениджър за един ден" 2014. Ученици и студенти от цялата страна имаха възможността да преживеят един реален работен ден в различни по дейност организации и институции и по метода "Учене чрез практика" да тестват своите умения и да планират кариерното си развитие. За изпълняване на длъжността "Управител на ОИЦ - Силистра" бяха поканени две ученички от ПГСУАУ "Атанас Буров", гр.Силистра.
Организатор на ежегодното събитие е фондация Джуниър Ачийвмънт България, а мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика в България подкрепи кампанията.

ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Facebook коментари