Понеделник, 27 Май 2024 г.

Пет двойки с репродуктивни проблеми са финансово подпомогнати

За пръв път в Бюджета на Община Силистра са заложени средства за подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми. Тази година сумата бе 15хил лв.
За периода м. юни – м. декември 2013 г. са подадени 7 заявления от семейства и двойки с репродуктивни проблеми за подпомагане финансирането на изследвания, манипулации и лечение, съпътстващи Ин Витро процедурите.
От подадените заявления са одобрени документите на 5 двойки и са изплатени средства на обща стойност 3 938лв. Предстои изплащането на последното одобрено заявление в размер на 1000 лв.
Комисията за определяне на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, имащи право на финансово подпомагане от бюджета на Община Силистра заседава днес, 13.1202013г. Това бе последното и заседание за календарната 2013г.
Средствата, предвидени за финансовото подпомагане на процедурите се гласуват от Общинския съвет, всяка календарна година, с новия Бюджет на Община Силистра, по предложение на Кмета на общината.
Отпускането на средства е регламентирано от Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, приет с Решение № 562,Протокол № 24 от 30.05.2013 г. на Общински съвет Силистра. Предстои приемането на нов бюджет за 2014г.
Информацията е предоставена от Община Силистра.

Facebook коментари