Събота, 13 Юли 2024 г.

Държавата залага 100 млн. лева за образование в бюджета и разчита на 100 млн. евро за насърчаване на младежката заетост за 2-3 години напред

В Силистра се проведе вторият по рода си форум "Диалогът с младите хора – залог за промяна", организиран от община Силистра с участието на кмета на общината д-р Юлиян Найденов, на неговия заместник Денка Михайлова и като гост – Вяра Емилова, зам. областен управител. Във форума се включиха и експерти в младежка възраст от Областна администрация Силистра. От общината отчитат, че миналогодишните ангажименти на местната власт са изпълнени, вкл. и по насищане на календара с повече мероприятия за младите хора. Факт са няколко конкурсни сесии, обявени от община Силистра като последните две са към Общинския съвет по наркотичните вещества и към Комисията, занимаваща се с проблемни малолетни и непълнолетни.
"С цел финансиране на мерки и политики, насочени към повишаване на качеството на образованието в България, МС заделя 100 млн. лева в бюджета за следващата година, а на 100 млн. евро от европейските структурни фондове се разчита в следващите 2-3 години да се насърчи младежката заетост", обяви на участниците във форума зам. областният управител Вяра Емилова.
Образоването е сред приоритетите на правителството с премиер Пламен Орешарски. Сред най-важните задачи е преструктурирането на професионалното образование, за да бъде все по-близо до нуждите на обществото и бизнеса, както и работата с деца в първите години на обучение. По същата тема пред местните и училищните власти наскоро в Силистра говори заместник министърът на образованието и науката Мукаддес Налбант.
Младежите, взели участие във форума, изказаха своите мнения и предложения в няколко работни групи: "Кариерно развитие и консултиране", "Правата на другите и моите права – толерантност в отношенията с околните", "Достъпът на младите хора до култура и творчество", "Гражданска активност и учение за поемане на отговорност и инициатива".
Информацията е изготвена от Йордан Георгиев, пресцентър на областния управител.

Facebook коментари