Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Kръгли маси на тема "Добри практики и научени уроци" организира ОИЦ-Силистра

През летните месеци Областен информационен център – Силистра проведе проучване сред бенефициентите в областта, като целта беше да се очертаят основните трудности при кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по Оперативните програми. Националната кампания "Научени уроци" се реализира на територията на цялата страна чрез мрежата от 28-те информационни центъра и е под егидата на заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова.

В ОИЦ-Силистра са получени 38 анкетни карти, като в тях са описани както проблеми, така и предложения за промяна на сега действащите правила. Точно това е и задачата на предстоящите кръгли маси по темата, където на база на изготвения анализ и обобщение на всички анкети, ще трябва да се постигне съгласие по конкретни препоръки за улесняване и опростяване на процедурите през Новия програмен период 2014-2020. По очертаните слаби места при изпълнението на проекти с европейско финансиране трябва да бъдат предложени работещи идеи за тяхното преодоляване. Изготвеният документ ще бъде връчен на Управляващите органи на Оперативните програми за разглеждане и при възможност прилагане в действие.

Областен информационен център – Силистра организира 2 кръгли маси на тема "Добри практики и научени уроци". На 25 септември, от 10:00 ч. ще дискутират представители на общински и областна администрации и институции, а на 26 септември, от 14:00 ч. ще беседват НПО и образователни организации.

Facebook коментари