Сряда, 08 Юли 2020 г.

Насуф Насуф очерта приоритетите за икономическото съживяване на Силистра

Прозрачност в управлението, насърчаване на бизнеса за облекчаване на работата му и за създаване на условия за разкриване на нови работни места, подкрепа на младежи и на хората в неравностойно положение. Това ще са част от акцентите в дейността на новото ръководство на Областна администрация-Силистра. Те бяха оповестени от областния управител Насуф Насуф днес (29.07.2013 г.), по време на първата, домакинствана от него, пресконференция. Той представи екипа си, първите му стъпки и основните насоки в работата на администрацията.
Областният управител увери, че той и екипът му ще работят за засилване на взаимодействието и координацията с местната власт и териториалните структури на държавната власт, като отново припомни целта си: "да не се превръща областната администрация само в "пощенска кутия".
Извън чисто административните ангажименти, ще се провеждат регулярни срещи с кметове на общини, първата от която вече бе осъществена, съобщи Насуф Насуф. Той уточни, че предстоят срещи и с председателите на общинските съвети и с представителите на териториалните звена.
"Ще бъде направен пълен анализ на работата на предходното управление, за да се придобие ясна представа за дейността му", информира областният управител. "Това няма да е реваншизъм, а анализ който да покаже пропуските, за да не се допускат те за втори или трети път" – категоричен бе Насуф Насуф. Той уточни, че до момента не е установена нередност, но обобщението на оценката ще бъде направена, след като приключи цялостния анализ на дейността.
Областният управител и екипът му ще насочат усилията и вниманието си върху четири (4) основни социално-икономически значими за област Силистра проекти –възстановяване на дейността на Фериботен комплекс "Силистра-Кълъраш", подкрепа на дейностите по изграждане на газопровода Добрич-Силистра, работа по изграждане на пътя "Силистра-Лесово" и на Дунав мост 3" при Силистра.
В рамките на следващия месец ще бъде структуриран и Обществен съвет към областния управител, съобщи Насуф Насуф. По думите му, Съветът ще е съставен от представители на граждански, неправителствени и браншови организации, изявени личности от област Силистра и хора с идеи за развитието на района. "Целта му няма да се изчерпва само с това да е коректив, а да поставя на дневен ред проблемите на Областта, уточни областният управител Насуф Насуф. В отговор на журналистически въпрос, той увери, че Обществения съвет няма да дублира дейността и функциите на сега съществуващите тематични Областни съвети и няма да е "излишна структура".

Facebook коментари