Събота, 13 Юли 2024 г.

Библиотеката в Силистра стартира проект "Стара Силистра е-достъпна"

От месец юни, РБ "П. Павлович" реализира проект "Стара Силистра е-достъпна" по програма "Глобални библиотеки – България", Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013. Библиотеката е водещата организация, а партньор й е СНЦ "Новите млади" – град Силистра. Бюджетът възлиза на сумата от 5992.00 лв, общата продължителност на проектните дейности е 5 месеца.
До 1913 година в Силистра излизат най-много вестници и списания и градът ни е признат за столица на южнодобруджанския периодичен печат. Чрез реализирания проект през 2006 година ,"Историческа памет" ,РБ "П. Павлович" вече разполага с архив от тези ценни краеведски заглавия на периодични издания до 1940 година, който предстои да бъде дигитализиран. Подпомагане разработката и предоставянето на електронни услуги от библиотеката – това е общата цел на проекта. Тя ще бъде постигната чрез създаване на дигитална библиотека за представяне на литературното, културното и историческото наследство на града и региона. В периода на проекта екипът ще сканира, обработи, форматира и конвертира 120 броя периодични издания.
Дигитализираните материали ще са достъпни до широк кръг потребители – служители в областна администрация, ученици и студенти, изследователски групи, читатели на библиотеките със специфични интереси, Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" и други. За първи път ще бъдат популяризирани периодични издания, някои от тях са с национално значение.
Други дейности, включени в проекта, са изработване и разпространение на рекламни материали – 2000 книгоразделителя и 500 брошури; публикуване в местните медии и във фейсбук профила на библиотеката; изготвяне и представяне на презентация.
Редовното допълване на базата данни с още ценни издания – частни колекции, предоставени от граждани, книжни обекти, притежание на малки читалищни библиотеки, ще осигури устойчивост на проектните резултати.
Опитът на екипа, който работи по реализиране на проекта, ще бъде споделен с колеги от други библиотеки и културни институти в региона и цялата страна.

Facebook коментари