Сряда, 14 Април 2021 г.

От днес до 1 ноември 2010 г. крайдунавските общини могат да кандидатства за над 73 млн. лв

Със средства на обща стойност над 73 млн. лв. по Оперативна програма "Регионално развитие" ще бъде подпомогнат процеса по създаване на механизми за превенция и изграждане на инфраструктура, която да предпазва населението на страната от щети, причинени от наводнения.
Това съобщи днес зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

За безвъзмездната финансова помощ от днес до 1 ноември 2010 г. могат да кандидатстват всички 264 общини.

Тя се предоставя по две схеми по програмата, насочени към подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводненията в градските агломерации и в 178 малки общини.

Мерките, които ще се подкрепят, включват почистване или разширяване на речни корита, корекции на реки и дерета, изграждане или разширяване на съществуващи диги по речните и морските брегове, крайбрежни стени по речните брегове, изграждане, реконструкция и ремонт на малки по обем преливници, бентове, водоеми, дамби и др., допълни зам.-министър Павлова.

Проеките могат да бъдат на стойност между 200 000 лв. и 1 000 000 лв. за малките общини и общините от градските агломерации.
Изключение правят седемте големи града, за които минималният и максималният размер на проектите са съответно 500 000 лв. и 2 000 000 лв.

Безвъзмездната финансова помощ по двете схеми не може да надвишава 95% от общата стойност на проектното предложение. По тази причина кандидатите следва да осигурят задължително 5% собствен принос, уточняват от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Мерките в подкрепа на общините стартират в момент, когато нивото на река Дунав е високо и причинява щети на населението, подчерта министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.
Той допълни, че бенефициентите могат още от днес да кандидатстват с проекти, които трябва да са насочени към преодоляване на последствията от наводненията и постигне на устойчив резултат.
Плевнелиев подчерта, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството се стреми да бъде партньор на общините и другите министерства, който действа адекватно на кризата и нуждата на държавата.

До момента са одобрени за финансиране проекти на обща стойност 1,386 млрд. лв. или 44 % от общата стойност на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. отчете зам.-министър Павлова.
Чрез въведените механизми за ускорено разплащане с бенефициентите са разплатени 154 млн. лв., допълни тя. От началото на 2010 г. са обявени 7 нови схеми за финансиране на проекти на стойност над 440 млн. лв. От старта на изпълнението на програмата през 2007 г. до сега те са на обща стойност 2,184 млрд. лв. - над 70 % от нейния бюджет.

Facebook коментари