Петък, 21 Януари 2022 г.

Има табела - има проблем! Няма табела - няма проблем!

Грозната табела, забита безмилостно в дървото пред Общинския съвет на Силистра тихомълком бе премахната. На проведеното заседанието на Общинския съвет в Силистра, проведено на 26.06.2010г., общинския съветник Мирослав Калинов внесе докладна за промяна в Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата на община Силистра . Тя касаеше чл.54, като предлагаше да се добавя нова т.15 със следния текст: "Забранява се поставяне на рекламни табели на дървета чрез заковаване."
Вотът на народните избраници бе следния: общо 21 гласували общински съветника 7 гласа "за" – Валентин Господинов, Георги Кирилов, Елка Петрова, Златка Радушева, Мирослав Калинов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, 1 глас "против" – Георги Георгиев, 13 гласа "въздържал се" - Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Валентин Перчемлиев, Васил Узунов, Георги Гайдаров, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов,
Керанка Иванова, Красимир Димитров, Николета Колева, Петър Димитров, и дванадесет отсъстващи.
Въпреки отхвърленото предложение, явно засрамено от вдигнатия медиен шум и обществено внимание, ръководството на съвета премахна позорящата табела от дървото пред Общинския съвет. Остава само да са надяваме, че тази съдба ще последват всички подобни табели.

Facebook коментари