Сряда, 10 Август 2022 г.

Д-р Илко Семерджиев поема факела на предизборната кампания на ДСБ в Силистра

На втората официална среща в рамките на предизборната кампания на ДСБ присъстваха водачът на листата за 20 МИР Силистра г-н Неделчо Жейнов, граждани и лекари. Гостът , д-р Семерджиев, водач на листата на ДСБ в Благоевград и най-успешният министър на здравеопазването, пристигна в Силистра, за да сподели идеи относно преодоляване на кризата в тази област.
Привилегия на компетентния и ерудирания човек е да говори за сложни тясно професионални проблеми по разбираем начин. Така че да раздвижва широки контексти в обществената сфера, в хуманните процеси, та дори и да провокира библейски реминисценции. "Не си давайте бисерите на прасетата"- цитира Библията д-р Семерджиев. Здравето - уточни той – това са бисерите, които ние имаме.
Разговорът с г-н Семерджиев беше и разговор за доверието. Може да се върнем към достоен живот, ако си върнем доверието? В системата. В държавата. В хората, които управляват парите ни. В лекарите. В професионализма на овластените да създават закони и да управляват институциите. Ако човек има доверие и съзнание, че системата се грижи за него, би ли могъл да стане по-отговорен. Може би, ако отговорността е свързана със спокойствието и сигурността. Всички тези въпроси бяха провокирани от разговора за събираемостта на вноските. И не само.
Д-р Семерджиев изведе като приоритет в една бъдеща политика възстановяването на справедливостта и солидарността в здравноосигурителния сектор. Милион и деветстотин хиляди са в момента неосигурените лица в България. Не просто е нарушена солидарността, ликвидирана е. Фактите доказват, че след крещящи злоупотреби в областта на здравеопазването броят на хората, които не се осигуряват, нараства.
Спирането на злоупотребите е второто важно условие за решаване на проблемите. Което означава законодателен текст, който да гарантира, че всяка стотинка, дадена от хората за здраве, отива наистина за здраве. И всеки , който взема от тези пари, да бъде подведен под наказателна отговорност.
Раздържавяване и демонополизация на НЗОК е следващото условие за преодоляване на кризата. Д-р Семерджиев не само лично е участвал, а е и ръководил процеса на създаването на Касата и на съществувалото събрание на представителите към нея. Към момента това представителство също е ликвидирано. Държавата не бива да налага политически кадри в здравната сфера. Необходимо е да се възстанови онзи модел, при който доброволните здравноосигурителни фондове работят паралелно на НАП и стават конкуренти на Касата. Това е моделът, в който "пациентът застава в центъра на системата"- заяви д-р Семерджиев. Така той е работодател на лекаря. Когато човек дава пари, трябва да има правото да избира кой фонд да ги управлява. Свободният избор на фонд е част от справедлива и добре уредена система, която се грижи за човека, за здравето и за достойнството му. Всички тези приоритети, които очерта гостът, са имали положени основи през годините 1997-2001, при управлението на ОДС. Лично той, в качеството си на министър, е постигнал много в структурирането на системата. В неговото представяне прозираха не само знания и опит, но и способност да вижда нещата в тяхната най-висша и фина архитектоника. Качество, което внушава увереност и излъчва послание за човек, който знае какво говори и какво прави.
А онази стара история, в която нанякъде сме тръгнали и доникъде не сме стигнали и очакваме пак някой да ни преведе през руините щеше да бъде разказана и приключена, ако знаем правата си и ги устояваме. Основно право на всеки български гражданин е, че не може да бъде принуждаван да плаща за здравни услуги, щом си е платил предварително осигурителните здравни вноски. Между лекар и пациент разговори за пари не бива да има. Това съхранява моралността на професията. И е част от въпроса за изгубеното доверие. Здравното осигуряване, разбира се, е пазар, но този пазар касае отношенията между каса и лекар и в никакъв случай не включва пациента – заяви д-р Семерджиев. В програмата на ДСБ са заложени още мерки, свързани с качеството на здравеопазването: увеличаване на разходите в рамките на мандата от 4.1 на 6 % от БВП; освобождаване от корпоративен данък; освобождаване на парите, които държавата дава от събрани вноски, от ДДС.
Въпросите от присъстващите на срещата засягаха няколко проблема. Сега болниците приемат и лекуват неосигурени пациенти по спешност. "Абдикация на държавата от тези хора" – нарече това д-р Костадинова, изпълнителен директор на МБАЛ – Силистра. Като "благотворителност на болниците" го определи д-р Семерджиев и отбеляза няколко мерки, които могат да бъдат предприети в такива случаи, като например освобождаване от данък печалба и от ДДС. Как да познаем добрия специалист лекар, ако имаме право да избираме? – беше другият коментиран въпрос, поставен от г-н Красимир Коев. Наредбата за акредитиране на здравните заведения е от 22. април 2000 година, точно отпреди 13 години. Замислените и стартирали класификации и електронни регистри за лекарите специалисти са осакатени и спрени. И тази инициатива очаква своето сбъдване. Но това е начинът пациентите да разполагат с информация и да могат да упражняват правата си .
Планове за бъдещето и набелязване на мерки за преодоляване на кризата предлагат всички партии преди избори. Компетентността и отличният опит на хора като д-р Семерджиев правят тези планове осъществими и могат да осигурят връщането на доверието в системата. Гаранция за това е професионализмът на г-н Семерджиев, участвал в едни от най-значимите мероприятия, свързани със здравната политика. Заварил тежко наследство през 1997 година, милиони дългове, той доказва своите управленски качества и има огромни заслуги за структуриране на системата. Фактите и съпоставките преди и след времето, в което е ръководил министерството, доказват успешността на неговата политика. Говорейки за проблемите, д-р Семерджиев остави у слушателите впечатление като че ли говори с тревогата на лекар за болен пациент. Днес системата е болна. Всеки ден е в черните хроники на вестниците Недоволни са пациентите, недоволни са лекарите. Събираемостта на вноските е под 60%.
Време е някой да тръгне с факела , не само в рамките на предизборна кампания, и да знае къде отива. Време е да си съберем бисерите от калта и да имаме не само воля, но и компетенциите и самочувствието да ги поверим на хора, които да са отговорни към тях. Иначе, изпаднали от всякакви цивилизационни рамки и структури, още дълго ще клечим някъде в завоите на прехода до единственото ни останало съкровище – здравето. По-ценно от всякакви бисери, то заслужава, както в оная библейска приказка, да отиде в добри ръце.

Facebook коментари