Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

СТЕФАН ГОСПОДИНОВ: "Ще работя за реализацията на мащабните проекти за Силистра"

Успешното финализиране на проекта за газификация на град Силистра и селата Айдемир и Калипетрово, както и работата за реализацията на проекта Дунав-мост Силистра –Кълъраш, според Стефан Господинов, водач на листата за народни представители на ПП ГЕРБ Силистра, са сред водещите приоритети както на досегашното, така и на бъдещото управление на странатаВЪПРОС: В кратък, но изчерпателен отчет Вие представихте пред медиите и обществеността основните акценти на работата Ви като депутат в 41 Народно събрание, сред които са газифика¬цията на Силистра и Дунав-мост Силистра-Кълараш. Защо смятате, че стартирането на проекта за гази¬фикация е основно принос на правителствената поли¬тика през последните 3.5 го¬дини?

Безспорно, когато става дума за цели и приоритети, свързани с една от най-важни¬те ни задачи – икономическо¬то съживяване на Силистра, областта и страната и подобряване жизнения стандарт на хората чрез осигуряване на работни места посредством работеща икономика, мащабните за област Силистра проекти за газификация и Трети Дунав мост са били и остават водещи.
За газифицирането на Силистра се работи от десетина години. Но реално проектът стартира през 2007г. с подписването на грантова схема за отпускане на 12,4 млн. евро.
От тях 79% са безвъзмездно финансиране от Европейска¬та банка за възстановяване и развитие, останалата част е за сметка на дружеството.
Дългоочакваният проект за газификация на Силистра вече е започнат. Още в първите дни от мандата на правителството на ПП ГЕРБ газопроводът бе обявен за обект от национално значение. В подкрепа и като съдействие на Областната администрация придвижих проблемни части от проекта чрез Дирекцията по горите към Министерство на земеделието, защото там бяха най-тежките проблеми.
От самото начало съм ангажиран с този проект и работих за реализацията му, използвай¬ки и личните си контакти с директора на "Булгартрансгаз".

ВЪПРОС:Какви бяха основните трудности, за разрешаване¬то на които работихте като народен представител?

Те касаеха основно земите, през които минава трасето. Земите са определени с реше¬ние на комисията по земеделските земи към Министерството на земеделието и храните. Те са с различен статут. Остават собственост на сегашните им стопани, но им е наложен сервитут (право, признато от закона за използване на чужд имот). Срещу това всеки собственик е обезщетен еднократно,

ВЪПРОС:Защо този проект е основен приоритет и в бъде¬щата Ви програма и как се вписват водещите цели от управленската програма на ГЕРБ – работни места, инвестиции и подпомагане на бизнеса с реализацията на този проект?
Строителството на нов газопровод от Добрич до Силистра започна в началото на месец март тази година от държавният газов оператор "Булгартрансгаз". Тръбата с дължи¬на близо 80 км и капацитет от 100 хил. куб. м/час ще позволи газификацията на общините Добрич, Тервел, Дулово, Алфатар и Силистра, които са по трасето й. Газопроводът ще обслужва две индустриални зони в Силистра с 26 потенциални индустриални, 59 обществени потребители и 10 000 домакинства.
Вторият етап на строителството ще продължи с разширението на газоразпределителната мрежа на североизток и продължаване на отклонения¬та за с. Калипетрово до Южна промишлена зона. Третият етап включва разширението на газоразпределителната мрежа и захранване на с. Калипетрово и с. Айдемир. Последният етап е оставен за укрепване и разширяване на изградената до този момент мрежа. В бъдеще от компанията се надяват да разширят присъствието си и в съседните общини Тутракан, Главиница, Алфатар и Дулово.
Окончателното приключва¬не на проекта е от особено значение за регион като нашия, в който инвеститорите се броят на пръсти, а една от причините е именно липсата на промишлена газификация.
Очаква се след замяната на потреблението на електричество за отопление и битови нужди с потребление на при¬роден газ да намали разходите с около 35 на сто на домакинство. Очакваните икономии на електроенергия за жилищния сектор на Силистра, където живеят 62 на сто от жителите на общината, ще възлязат на 35 GWh годишно, посочват от "Булгартрансгаз".
Газопроводът трябва да е готов на 9 януари 2014 година. Едновременно със строежа му ще се изгражда и газоразпределителната мрежа на Силистра от "Ситигаз – България". Дружеството има лиценз за изграждане на газоразпределителната мрежа в пет от седемте общини на Силистренска област - Силистра, Алфатар, Главиница, Дулово и Тутракан.

ВЪПРОС:Строителството на трети мост над река Дунав при Силистра е тема на не една или две предизборни кампании. Какво конкретно се случи през последните три и половина години за реализация¬та на проекта?
Започвайки разговора за моста над Дунав между Силистра и румънския град Кълъраш, искам да подчертая, че няма да превръщам перспективата за изграждане на едно такова ма¬щабно съоръжение в предизборно обещание.
Години наред тази тема се експлоатира от много политици, имаше и невероятни по мащаби, но нереалистични идеи. Изграждането на такова мащабно съоръжение не е лесна работа, изисква много инвестиции, зависи и от много вътрешни и международни фактори.
Все пак не пренебрегвам и човешкия фактор, нито положените през годините усилия. Аз също имам принос като народен представител и най-важният резултат досега е, че мостът е включен като обект в Дунавската стратегия - факт, с който не крия, че се гордея. Това означава, че след откриването на моста Видин- Калафат ще започне подготовката за строителството и на моста при Силистра. В самото начало на мандата на ГЕРБ успяхме в Министерството на транспорта да инициираме първата крачка – обявяването на малка обществена поръчка за изработване на критериите за предпроектни проучвания за строеж на мост Силистра-Кълъраш.
От особено значение е общата подготовка с Румъния, когато става дума за общите приоритетни проекти. Изградили сме много добри отношения с Румъния в това отношение. Създаденият Междуведомствен комитет за подобряване вътрешно водния транспорт и свързаността в региона е основа за много добро сътрудничеството и добра платформа за вземане на бързи решения от двете държави.
Типичен пример е мостът, за който се говори от години - за да има реален резултат, зависи от общото решение на двете държави.
Положителна стъпка в това отношение са създадените вече работни групи към междуведомствения комитет - една от тях е за подобряване на свързаността в региона и точно в нея е включена подготовката на нови мостове над река Дунав, като ключови са Силистра-Кълъраш, Оряхово-Бекет, Турну Мъгуреле - Никопол, втори мост Русе - Гюргево. И четирите предложения са съгласувани с румънската страна, но подчертавам, като предложения.

ВЪПРОС: Без излишни обещания, а само с реални цели излиза¬те на предстоящите избори, какво да очакваме по отношение на този проект?
Това, което е най-важно и което предстои, е стартиране на анализ на трети мост при Силистра-Кълъраш. Защото преди да започнем да говорим за конкретика по отношение на инженерните решения, ние трябва да извървим всички стъпки, заложени нормативни¬те документи, за да можем да имаме стабилно решение.
Българските приоритетни области за Дунавската стратегия са свързани с подобряване на достъпността по и към Дунав и ефективното използване на енергийните ресурси, подобряване качеството на водите, опазване биоразнообразието, превенция и управление на риска, повишаване на конкурентноспособността чрез иновации, образование, култура, туризъм и т.н. Само това е достатъчно да се разбере, че строителството на мост между Силистра и Кълъраш не може да се разглежда откъснато.
Сега се правят разработките за следващия програмен период и най-важното е във всички партньорски споразумения на държавите - членки е да бъдат отразени общите приоритети и на нашите съседи.
Но много е важно да има¬ме реалистични проектни предложения и от особено значение е общата подготовка с Румъния, когато става дума за общите приоритет¬ни проекти. Не може да се очаква всичко да се случи веднага. Затова е важно да се съдейства и в посока на намаляване на административните тежести, дори за по-лесен достъп до финансиране и особено за достъп до информация за широките слоеве от населението.

Facebook коментари