Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Излюпиха се първите пеликанчета в Сребърна

При обхода на резервата днес, охраната е наблюдавала първите новоизлюпени къдроглави пеликанчета на третата наколна платформа в езерото. Все още е трудно да се определи броят им, тъй като възрастните старателно се грижат за тях и ги крият.
Тази година метеорологичните условия бяха предпоставка гнездовият период да започне с месец по-рано за разлика от миналата година. Единични екземпляри от защитения вид са наблюдавани по поречието на река Дунав още по време на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици. Тогава пеликаните използваха реката като хранителна база и място за почивка. След разтопяване на леда в езерото Сребърна в началото на февруари, птиците се настаниха върху наколните платформи и започнаха да строят гнезда. Липсата на компрометиращи гнездилището фактори, в съчетание с добри водни нива в езерото и наличие на храна благоприятстват нормалния ход на гнездовия период на пеликаните.

Къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus) е птица от семейство Пеликанови. Те са и едни от най-едрите летящи птици на Земята. Костите на огромния клюн, както и на целия скелет имат множество кухинки, пълни с въздух. Това ги прави леки, без да намалява здравината им. Под долната си челюст пеликаните имат огромна кожна торба, в която поместват уловената риба. Женската снася 2-3 бледосини яйца, които се мътят 2 седмици. Перата на малките поникват за 10 дни. Гнездото на къдроглавите пеликани е построено от тръстикови стъбла и листа. Отвътре е застлано с меки пера и листа. Родителите хранят малките си с полусмляна риба. Пеликаните са едни от най-грижовните родители в птичия свят.

Facebook коментари