Петък, 14 Юни 2024 г.

Над 30 на сто измръзвания по кайсиите в Силистренско

Над 30 на сто измръзвания по кайсиите от раноцъфтящите сортове в Силистренско са установени през последните дни от падналия сняг и обледявания на цъфналите дървета, показва справка от Опитната станция по кайсията и земеделието в Силистра. Тези стойности на измръзване не са окончателни. Обледяването продължава, което засилва и процеса на измръзването., обясни ръководитулят на опитната станция доц. д-р Люляна Иванова. Пораженията са предимно по насажденията в крайдунавските райони с по-ранното развитие на дърветата в Силистренска област. Доц. Иванова се въздържа от прогнози за реколтата през тази година. Кайсиите са сред традиционните овощни видове, отглеждани в Крайдунавска Добруджа. В Силистренска област има 27 141 декара кайсиеви градини.

Facebook коментари