Петък, 03 Април 2020 г.

Делегация от общински съветници и администрация посетиха Солун

Делегация от общински служители и общински съветници посети Солун, по спечеления от община Силистра проект "Проучване и прилагане на добри европейски практики за оптимизиране жилищната политика на Община Силистра", Договор BG161PO001/4.2-01/2008/015. Посещението беше извършено в периода 22-25 юни 2010г. Домакин на срещата бе кметът на район Менемени – Георгиус Акцелис. Целта на проекта бе да се обмени опит и да се възприемат добрите практики на нашите съседи. Конкретно района Менимени се характеризира с концентрация на ромската общност. Проектите в които са се специализирали от гръцката администрация са именно проекти са насочени към тази общност.

Facebook коментари