Събота, 26 Ноември 2022 г.

Близо 3 хиляди жители на областта смениха личния си лекар

През месец декември на миналата година 2 980 лица са се възползвали от правото си да изберат нов личен лекар. От тях 533 са под 18 години и за тях изборът е направен от техните родители.
Най-много лица, сменили своето GP-и са от община Силистра и броят им достига 932. На второ място е общ. Дулово с 913-ма, а на трето - община Алфатар с 662. В община Главиница своя личен лекар са сменили 177 здравноосигурени лица. Общините Тутракан и Ситово са с обичайно малък брой лица, сменящи своя общопрактикуващ лекар в месеците за пререгистрация. През м. декември те са 148 за Тутраканска и 102 за Кайнарджанка община.
Най-малко лица, извършили смяна на личния лекар, са от община Ситово и техният брой е 46.

Facebook коментари