Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

НПО-та от двете страни на Дунав ще опознават кътните си зъби на семинар в Силистра

На 30 юли /сряда/ в Силистра стартира двудневен семинар на тема "Партньорство за активно сътрудничество и насърчаване в трансграничния регион Силистра-Кълъраш. Партньори по проекта са АТГСР "Дунавска Добруджа" и търгоско-промишлената и земеделска палата на Кълъраш. Периода за който трябва да бъде осъществен проекта е 1 година и е на стойност 90 000 евро. Зона на действие на проекта е област Силистра със седемте си общини и област Кълъраш, с двете си градски и 48 селски общини. Цел на проекта е да изгради партньорство между гражданските сдружения от двете страни на Дунав. Пътят за това е прекия контакт и непосредственото общуване между представителите на неправителствените организации.

Facebook коментари