Сряда, 05 Октомври 2022 г.

В Дулово - местният парламент проведе последното си за годината заседание

Общинският съвет в Дулово проведе на 18.12.2012г последното за 2012–та година заседание.От началото на мандата-2011г до момента са проведени 14 заседания, като през 2011-та те са били 4, а за отиващата си 2012-та са 10. Общо взетите решения са 218, като 2 са преразгледани и отменени.
На днешното заседание, бяха обсъдени 18 докладни на кмета на общината. В началото на сесията, д-р Ахмед запозна присъстващите с решението на МС за отпускане на 317 000 лв на общината и тяхното разпределение за погасяване на стари задължения. Той съобщи, че общината е получила дарение в размер на 10 000 лв, които ще бъдат разпределени по следния начин – 2 000 лв за ремонта на хирургичното отделение в МБАЛ, по 4 000 лв за изграждане на две детски площадки - в Дулово и в село Черник. Д-р Юксел Ахмед каза, че на провелия се в събота благотворителен бал на ПП ГЕРБ са събрани 2000 лв, които също ще бъдат предоставени за ремонта на ХО на дуловската болница.
Днес, общинските съветници приеха решение, с което направиха промяна в начина на финансиране на обектите от поименния списък за капиталови разходи, във връзка с освобождаване на средствата, предвидени за обекти, финансирани от продажби на ДМА, намалиха плана по приходната част на бюджета с 350 000лв. Това стана възможно след приетото Постановление № 288 / 15.11.2012г. на Министерски съвет, с което се одобриха допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на общините за извършване на капиталови разходи. С чл.1, ал.2 от постановлението за община Дулово са одобрени 350 000лв., а съгласно чл.1, ал.1 са определени обектите за финансиране.
С друго свое решение местните парламентаристи решиха да се преобразува ЦДГ "Щастливо детство" в Обединено детско заведение като се разкрие яслена група във филиала на градината в с. Черник. Те одобриха и включването към Направление "Социални услуги" като държавно делегирани дейности на новооткритите социални услуги - Защитено жилище №1, Защитено жилище №2, Център за настаняване от семеен тип и Център за социална рехабилитация и интеграция.
В края на заседанието инж. Сезгин Галиб, председател на ОбС, поздрави съветниците с идващите празници и ги запозна с поздравителния адрес по повод коледно-новогодишните празници изпратен от областния управител Николай Димов.

Facebook коментари