Събота, 25 Март 2023 г.

Институции и служители ангажирани с проекта "Преходно жилище" се обучаваха на по-добро взаимодействие

През месец юни 2010 година се проведе тридневен семинар на тема "Управление и предоставяне на социални услуги, разкрита по проект и обмяна на добри практики"
Обучението се състоя на 10.06 – 12.06.2010г. в Конферентна зала на х-л "Дръстър", гр. Силистра и обхвана над 40 души, включващи екипа от професионалисти от "Преходно жилище", представители на институции в община Силистра и доставчици на социални услуги. Целите на проведения тренинг-семинар бяха основно Оптимизиране организацията и резултатността на социалните услуги, разкрити по проект, запознаване с добри практики в предоставянето на алтернативни социални услуги в общността и социални услуги от резидентен тип, осъзнаване на необходимостта от междуинституционално сътрудничество за повишаване качеството на предлаганите услуги и разкриването на нови в съответствие с приетите критерии и стандарти.
Семинарът е резултат от реализирането на дейностите по проект "Преходно жилище" на Община Силистра по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.03 "За по – добро бъдеще на децата", финансиран със средства на Европейски социален фонд.
В рамките на същия проект, за настанените в Преходното жилище деца и младежи през м. юни стартираха и две квалификационни обучения по специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" – професия "Готвач" и квалификационно обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС - Категория "В".

Facebook коментари