Петък, 20 Май 2022 г.

Д-р Юлиян Найденов: Пожелавам на всички българи да съхраняват и тачат българските обичаи и традиции и по-често да се връщат към славната ни история

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА БУДИТЕЛИ НА НАШЕТО ВРЕМЕ,

Първи ноември - ден на просвещението и духовното развитие на народа ни!
Да отдадем чест, да се преклоним пред всички книжовници, просветители и будители, спомогнали за възраждането на българския дух!
Личности като Светите братя Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Любен Каравелов, Иван Вазов са поставили неизменната и градивна основа на българското Възраждане и духовност. Имената им ще бъдат споменавани вовеки с плам и гордост.
Да благодарим на всички минали и настоящи народни радетели за идеята, която са ни завещали – за духовното израстване на българите и будното национално съзнание, които са предпоставка за нашето по-добро бъдеще – личностно и общонародно.
На този светъл празник пожелавам на всички българи да съхраняват и тачат българските обичаи и традиции и по-често да се връщат към славната ни история.
Нека не губим силата на духа, завещана от предците ни!
Честит празник учители, творци, читалищни и културни дейци!

Facebook коментари