Сряда, 19 Юни 2024 г.

Селската лястовица носи уют във всеки дом

В света има 80 вида лястовици, а в България са 5 вида - Червенокръста, Скална , Градска, Селска и Брегова лястовица. Всичките те са защитени от закона. Латинското наименование на семейство Лястовици е Hirundinidae, разредa e Врабчоподобни - Passeriformes.
Нашите приятели от село Казимир, Ирина и Атанас Куртеви имат възможността всяко лято да се радват и наблюдават семейство Селски лястовици. Тези дребни, красиви и полезни птици са си харесали стряхата на техния дом. Селските лястовици са моногамни и след презимуване винаги се връщат на едно и също място.
Изграждат гнездото си плътно и здраво от кал, сламки и мъх. Сместа правят в човките си и я лепят топче по топче. Така гнездото има вид на зид. В зависимост от условията могат да отглеждат 1, а по често 2 поколения. Снасят от 3 до 6 яйца. Мътят в продължение 14-16 дни. Малките напускат гнездото след около 3 седмици,
след което родителите им ги хранят още няколко дни.
За да ги фотографирате се изисква голямо търпение.
Селските лястовици са с размери 17-23 см дължина. Тежат от 16 до 21 грама. Имат слабо изразен полов и възрастов диморфизъм. Мъжкият има синьо черен блясък на горната страна на тялото, които липсва при женската. Челото и гърлото са черно кафяви при мъжката лястовица ,а при женската са ръждиви. През гърдите минава широка черна ивица , а останалата част от гърдите са белезникави. Опашките на възрастните са силно вилообразни и имат бели ивици от външната си страна на крайните опашни крила. Младите са с по-слабо вилообразната опашка, но по окраска приличат на женската. Имат недоразвити крака и почти не ходи. Гласът и е характерно лястовиче цвърчене. Храни се изцяло с летящи насекоми, които улавя в полет. Селската лястовица е виртуозен летец. Лети с висока скорост и маневреност.

Facebook коментари