Вторник, 31 Март 2020 г.

Директорът на депото край Силистра Веселин Георгиев: Ролята на правителството е водеща в борбата със замърсяването от битови отпадъци

Общините настояват проблемът да бъде решен не само със създаване на нормативни актове, а с тяхното прилагане. Ролята на правителството е водеща в борбата със замърсяването от битови отпадъци. Това заяви Директорът на депото за отпадъци край Силистра Веселин Георгиев пред участниците в първа годишна конференция "Инфраструкутра и услуги в управление на отпадъците", която се проведе на 24 юни 2010г. в Американски Университет в България, град София. Публично-частното партньорство е един от успешните финансови инструменти за осигуряване на инвестиции в обществената инфраструктура, когато държавният и общинските бюджети не разполагат с необходимия финансов ресурс и искат да осигурят по-добра стойност на вложените обществени средства.

Инвестициите в сектора за управление на отпадъците са важни за справяне с кризите с боклука и за опазване на околната среда като цяло. България все още се бори с незаконните сметища, а нови депа за отпадъци и заводи за тяхната преработка все още се строят. Важни за икономиката райони в страната продължават да не разполагат с инсталации за пречистване на водата, които да имат адекватен капацитет. Общо необходимите инвестиции в сектора са в размер на 1 милиард и 900 хиляди лева – по разчетите на Министерството на околната среда и водите. В момента се строят 2 инсталации за изгаряне на отпадъци от болнични и други лечебни заведения. По първата – в град Пловдив, вече се работи в ход, но за другата станция - в Плевен се търси инвеститор.

Facebook коментари