Неделя, 26 Май 2024 г.

Млади художници от Силистра представят изложба на открито

На 7 и 8 септември 2012 г. в Дунавския парк на Силистра от 10 до 18 часа е изложбата на открито на млади художници, родени в Силистра. Те са група младежи, членове на СНЦ - Клуб "Първи ноември", което работи и подпомага усилията за развитието на българската национална култура. Изложбата е под мотото "Младото вдъхновение на древна Силистра" и ще бъде открита на 7 септември от 10 часа в Дунавския парк. Творбите на младите хора ще бъдат достояние на жителите и гостите на града по случай Празничните дни на Силистра. Участват общо 7 млади художници :
- Таня Атанасова – 19 г., студентка I курс , специалност "Ландшафтна архитектура"-ЛТУ, гр.София;
- Георги Николаев -19 г., студент I курс , специалност "Архитектура"- УАСГ, гр. София;
- Виолета Колебанова – 21 г., студентка II курс – специалност "Архитектура", гр.Букурещ;
- Славянка Количкова - 21г., студентка III курс – специалност "Туризъм"- ИУ, Варна;
- Веселка Руменова – 24 г., бакалавър, специалност "Педагогика на изобразителното изкуство, Графика", Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр.Пловдив;
- Боян Вихренов – 24 г., бакалавър, специалност "Педагогика на изобразителното изкуство, Живопис", ВТУ – гр.В.Търново;
- Радослав Костов – 21 г., III курс – специалност "Изящни изкуства –Живопис", ВТУ –гр.В.Търново;

Изложбата се реализира по идея на Живко Димитров, член на клуб "Първи ноември",
студент III курс – специалност "Електроинженерство" – РУ, Филиал Силистра. Според него с изложбата младите хора изпълняват своя дълг да представят и съхранят духовните ценности на града ни и жителите в него.

Facebook коментари