Петък, 14 Юни 2024 г.

Лятно училище за родители и деца организира община Силистра

Проект "Радостта да си приет" на община Силистра, финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици и Ромски образователен фонд бе избран за представяне на добри практики за работа с ромските семейства и получи дофинасиране за дейността "Предоставяне на консултации от психолог на деца и родители".

В периода 23-26.08.2012 г. в ПБ "Фиш-Фиш", КК "Албена" се проведе четиридневен лагер "Лятно училище за родители и деца", организиран от Община Силистра, отдел "Образование и младежки дейности". В него взеха участие 23 ученици от "Св. Св. Кирил и Методий" Силистра и 23 родители и настойници от различен етнически произход.

По време на лагера родители и ученици преминаха обучения за придобиване на практически умения за подобряване на общуването в семейството чрез тренинг семинари на теми: "Добри навици - лоши навици. Как да помогнем на децата да преодолеят лошите си навици" , "Да помогнем на децата да преодолеят проблемите си като ги научим да овладяват нови умения", "Да развием детските умения заедно". Предоставена им бе и възможност да получат индивидуални консултации от психолог относно проблеми с възпитанието на техните деца.

Свободното време лагерниците използваха за спортни игри и занимания. С голямо нетърпение се очакваха вечерните занимания. Участниците се включиха в провеждането на вечер на талантите с песни, танци и скечове. С голямо настроение деца и родители пяха, танцуваха и се забавляваха по време и на детската дискотека. Те демонстрираха толерантност и приятелство с децата от различните етноси.

В края на четиридневния лагер учениците посетиха крепостта "Калиакра" и музея, където екскурзовод им разказа историята на крепостта и нейната съдба през вековете.

Проведеният лагер даде възможност на родители и деца 4 дни да бъдат заедно в обучение, игри и забавления, 4 дни да преживеят съвместно незабравими мигове.

Родители обмениха опит помежду си и създадоха трайни приятелски взаимоотошения. Всички съчетаха полезното с приятното и останаха изключително доволни.

"Лятно училище за деца и родители" беше оценено високо от всички участници, които изразиха надежда то да се превърне в традиция и да се проведе и през следващата година.

Facebook коментари