Неделя, 26 Май 2024 г.

Хората с увреждания в Силистра сред първите в страната по социална активност

Хората с увреждания в Силистра са едни от най-активните в социално отношение, съобщи регионалният представител на Агенцията за хора с увреждания Валентин Дамянов, цитиран от "Дарик" радио.
За последните седем години, от 2005 до 2012 г., агенцията е сключила 28 договора с НПО и общности, работещи по проблемите на инвалидите, за интеграцията и социализацията им чрез разнообразни програми и мерки. Инициативите са подкрепени с над 600 000 лева през годините.

С отварянето на оперативната програма за развитие на човешките ресурси по приоритетна ос "Социално включване и насърчаване на социалната икономика" са реализирани и 18 проекта. Най-добрите практики бяха представени на семинара "Подкрепа за равни възможности", организиран от Областния информационен център в Силистра.

По данни на регионалната дирекция за социално подпомагане в Силистренско са регистрирани 17 543 -ма инвалиди. Само през последната година броят им е нараснал с 234 души. За първото полугодие са отпуснати над 2 млн. лв. месечни добавки за социална интеграция на хората с увреждания в Силистренска област.

Facebook коментари