Сряда, 17 Юли 2024 г.

Избраха нов съвет на директорите на "Оргтехника" - Силистра

информация вестник "Банкер"
Акционерите на фирмата за производство на организационна техника "Оргтехника" АД - Силистра са избрали съвет на директорите в състав: Бенчо Бенчев, "Оргтехинвест" АД, Силистра с представител Върбан Върбанов, и "Оргимпекс" АД, София с представител Румен Райчев.

Заедно с това всички членове на управителния орган са били освободени от отговорност за дейността им през миналата година.

Общото събрание е обсъдило и приело доклада за дейността и годишния финансов отчет за 2009 година.

"Оргтехника" АД се занимава с развойно-внедрителска и производствена дейност в областта на компютърната и организационната техника, специална електроника, инструментална екипировка и технолигии, стоки за бита, търговия в страната и в чужбина.

Най-големите акционери в дружеството са "ОргИмпекс" с дял от 37.937% от общия капитал, "ОргТехИнвест" с дял от 32.358% и "Златен лев холдинг" с 19.548 на сто.

Останалите книжа с право на глас са разпределени между група физически лица (9.398% от капитала), "Стратеджайс" (0.035%), "ВикВижън" (0.518%), "Силвър Шадоу" (0.171%) и "Актив Мениджмънт" (0.035%).

Facebook коментари