Неделя, 26 Май 2024 г.

Огнеборците предупреждават: Забранено е паленето на стърнища и растителни остатъци

Кампанията по прибиране на житната реколта в Силистренска област вече приключва. Земеделските стопани започват обработката на нивите, като не е изключено това да става и чрез изгаряне на стърнища. Статистиката показва, че през двата летни месеца юни и юли 2011 г. огнеборците са загасили 103 пожара, 76 от които в сухи треви, стърнища и отпадъци. За същия период на тази година пожарите са 135, от които 107 в сухи треви, стърнища и отпадъци. Пожарите без материални загуби са с 31 повече.
През юни и юли 2012 г. при пожари са унищожени 1045 квадратни метра покривни конструкции, 12 тона фураж, 1 тон зърно, 450 бали фураж и друго имущество.
До момента след небрежна работа с открит огън са възникнали 5 пожара в стърнища в землищата на селата Калипетрово, Смилец, Водно, Средище и Дичево. Бързата намеса на пожарникарите е предотвратила материални загуби.
От ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението"-Силистра припомнят, че съгласно чл. 6, ал.1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, категорично е забранено паленето на стърнища и растителни остатъци в земеделските земи. Спазването на това законово изискване се контролира чрез съвместни проверки на полицията и пожарната в районите, за които има данни, че жътвената кампания е приключила или посевите са негодни за прибиране. Особено внимание се обръща на земеделските земи в близост до населени места и горски масиви.
При установяване на лица, извършили запалване на стърнища и растителни остатъци, се прилагат административни мерки.
Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд, напомнят огнеборците.
За да не създадете условия за възникване на пожар, не палете огън във ветровито време! Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.
Никога не оставяйте огън без наблюдение.
Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.
Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.
В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.)
Отговорността за недопускането на пожари е на председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и на кметовете на населените места.
При откриване на признаци на пожар в полето търсете най-бързата възможност за подаване на съобщение на телефон 112.

Facebook коментари