Четвъртък, 02 Юли 2020 г.

Завърши строителството в българския участък на пътя между Кайнарджа и Липница

Пет дни преди крайния срок завърши строителството в българския участък на трансграничния път между българската община Кайнарджа и румънската община Липница. Очаква се пътят да бъде в експлоатация до края на август. Положени са над 10 000 тона асфалт. Изградени са и четири нови водостоци и са ремонтирани още четири за отводняване на пътя. Поставени са маркировка, вертикална сигнализация и близо 1 000 метра предпазни огради. Те са съобразени с действащите европейски норми, въведени от миналата година в България и първоначално не са били предвидени в проекта. Предвижда се и изграждането на Гранично контролно пропускателен пункт в румънската част. Проектът за реализирането му е на стойност 6 милиона евро и се осъществява по линия на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния.

Facebook коментари