Неделя, 03 Юли 2022 г.

След Инспекцията по труда и НАП погна дребния бизнес в Силистра

информация НАП-Силистра
Висок риск за неизпълнение на данъчните задължения бе идентифициран сред търговците на дребно в хранителния бранш след извършен от НАП за 2009 г. анализ. Рискът се проявява основно чрез неотчитане в пълен размер на приходите от продажба на хранителни стоки, реализирани от търговците на дребно в малки, средни и големи хранителни магазини, павилиони и бюфети. Търговците укриват доходи най-често чрез неиздаване на касови бележки за извършените продажби или чрез манипулиране на фискалната памет на касовите апарати. Тези действия са незаконни и подлежат на санкции.
Предвид установения риск, служителите на НАП предприемат засилени мерки за контрол на отчитането на оборотите. За следващите месеци са планирани дейности като: извършване на оперативни проверки без инвентаризации, наблюдения на обекти и ревизиране на рискови лица. Инспекторите ще следят за издаването на фискални документи, за регистрацията на касовите апарати, ще извършват контролни покупки и ще изискват касови бележки от клиентите на магазина след неговото напускане. При установяване на нарушения ще предприемат установяване на касовата наличност в обекта и инвентаризация на стоките, ще следят за несъответствие на декларираните и реалните приходи, както и за доставките на стоки и документирането им в обекта.

Facebook коментари