Събота, 15 Юни 2024 г.

Общинските съветници в Силистра не искат да режат заплатите си

Общинските съветници в Силистра отказват да намалят заплатите си, както изискват предложените промени в Закона за държавния служител, съобщава "БТВ". Те са сред първите в страната, които подкрепиха декларацията на Националната асоциация на председателите на общински съвети в България. Декларацията категорично възразява срещу предвиденото намаление на възнагражденията на съветниците.
Сега общинските съветници в страната получават 60 на сто от средната брутна заплата в съответната община. Местните законодатели в Силистра категорично се обявиха против предвиденото намаление с 30 %.


"Най-вероятно наполовина като спадне възнаграждението им, а нашите съветници са ангажирани и в смесени комисии, които са в общината, които пък въобще не се заплащат, и след това загубено време мисля, че ще се получи доста отлив от присъствие в комисия, а да не казвам и от сесии, което ще бъде много страшно", аргументира се председателят на ОбС-Силистра Мария Димитрова.

Тези мотиви обаче не се приемат от всички.

"Това е абсолютно несериозно! На първо място, всеки от нас абсолютно доброволно е участвал в изборния процес и се е съгласил да стане общински съветник с една единствена основна задача - и тя е да служи на обществото. Аз все пак избрах тезата да не участвам в това гласуване", каза общинският съветник Надежда Бобчева.

В момента един общински съветник в Силистра получава чисто около 300 лева за дейността си в различните комисии и сесии. Дали заплащането на местния законодател ще се промени, а оттам и отговорната му работа за "ползу роду", ще стане ясно след няколко месеца, когато се очаква промените в закона да влязат в сила.

Facebook коментари