Вторник, 21 Март 2023 г.

Наш евродепутат настоява за равно заплащане на труда на мъжете и жените като антикризисна мярка

Изравняването на заплащането на труда на мъжете и жените може да бъде една от антикризисните мерки. Това заяви днес евродепутатът Филиз Хюсменова, която е съорганизатор на уъркшоп в Европейския парламент на тема: "Повече ефективност в борбата срещу неравното заплащане на жените и мъжете".
Конференцията се организира по инициатива на евродепутатите от Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Филиз Хюсменова, Anneli Jäätteenmäki (Финландия) и Siiri Oviir (Естония). В нея участват представители на Комисията по социални въпроси в ЕП, на Генерална дирекция "Равни възможности" на ЕК, експерти от трите страни, представители на неправителствени организации, на гражданското общество и медиите.
Според Хюсменова изравняването на възнаграждението на жените с това на мъжете ще доведе до повишаване на доходите им, ще увеличи покупателната им способност и ще допринесе за стимулиране на потреблението, което по правило е антикризисна мярка. Евродепутатът смята, че рецесията трябва да бъде използвана като уникална възможност преодоляването на половото неравенство да бъде включено в икономическата и социалната политика на ЕС.
Проблемът със заплащането на труда на жените продължава да бъде ключов и актуален въпрос. Средно в рамките на трудовия пазар в ЕС възнагражението на жените е по-ниско от това на мъжете със 17,4%. В някои европейски страни мъжете получват над 30% по-високо заплащане от жените, заети в същата сфера.
С 12,7% разлика в заплащането страната ни е в долната част на негативната статистика. Тази цифра обаче се дължи и на социални феномени като постсоциалистически стереотипи, на по-ниско общо заплащане на труда и по-високата бедност сред населението в сравнение с другите европейски страни, посочи Хюсменова.
По думите на евродепутата проблемът с неравното заплащане съществува заради дълбоко вкорененото, исторически наслоено полово неравенство. В много европейски семейства все още липсва равно разпределение на личните и семейните задължения между мъжете и жените. Някои професии продължават да се делят на мъжки и женски – такива са инженерните и компютърните специалности.
В период на финансова и икономическа криза неравното заплащане има отрицателни последици за заетостта в ЕС, заяви Филиз Хюсменова. Много жени вече са загубили работа, очаква се това да се случи и със заетите в областта на услугите и туризма. В държавните бюджети се съкращават най-много разходите за администрацията, а там работят предимно жени. Затова, за справяне с икономическия спад е важно да се инвестира в социалната инфраструктура и в човешкия капитал. Това е възможност негативните страни на финансовата криза, с която Европа се справя, да се превърнат в наши ползи, обобщи българският евродепутат.

Facebook коментари