Четвъртък, 02 Февруари 2023 г.

Силистра e сред областите с най-малко лекари на глава от населението

Жителите на областите Разград, Силистра, Перник и Кърджали през миналата година са разчитали на най-малко лекари в страната.
Показателят за осигуреност откъм медици в Разград е 25.6 на 10 хил. души от населението, Силистра - 26.3, Перник - 26.5, и Кърджали - 26.6, показват данни на Националния статистически институт.
За миналата година осигуреността с лекари за страната е 38.8 на 10 хил. души от населението, а със стоматолози - 9.1. В края на 2011 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 28 411 лекари и 6655 стоматолози.
Показателят за осигуреност с лекари по области варира от 25.6 до 50.2 на 10 хил. души. Най-висока е тя в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници.
Стойности над показателя за страната имат областите Плевен (50.2), София-град (45.1), Варна (45.0), Пловдив (43.8), Ловеч (43.7), Стара Загора (42.9) и София-област (39.0).
В края на 2011 г. осигуреността с общопрактикуващи лекари в България е 6.4 на 10 хил. души. За 13 от областите показателят е по-висок от този за страната.

Facebook коментари