Понеделник, 24 Юни 2024 г.

Закриват кметствата в селата Ветрен и Срацимир

Докладна записка за закриване на кметствата в селата Ветрен и Срацимир ще бъде разгледана на утрешната редовна сесия на Обшинския съвет в Силистра. Закриването е мотивирано от последните промени в Закона за административно–териториалното устройство на Република България ((ЗАТУРБ), където е предвидено условие, че за създаването на кметство е необходимо налиличието на поне 350 жители в населеното място. Процедурата по закриването вече е започнала , тъй като двете села не отговарят на условията за съществуване на кметство при брой население съответно 196 души в село Ветрен и 226 души в село Срацимир.
До одобряване от Общински съвет – Силистра на промени в
структурата и числеността на общинска администрация – Силистра, кметовете на кметства в с. Ветрен и с. Срацимир ще осъществяват дейност в рамките на предоставените им правомощия, функции и задължения, определени в нормативните актове и Устройствения правилник на
общинската администрация.

Facebook коментари