Събота, 13 Юли 2024 г.

Министър Лиляна Павлова представи в Силистра проекта "Енергийно обновяване на българските домове"

До 2015 година трябва да има анализ за състоянието на сградния фонд в страната. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която представи днес в Силистра проекта "Енергийно обновяване на българските домове". Проектът се финансира по схема за подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради от оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г.". Според министър Павлова България е с най-голям процент жилища частна собственост - 98 на сто и държавата не може пряко да се намеси в обновяването им. Държавата може да помогне и за всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50 % от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност. Проектът обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 милиона лева.

Facebook коментари